Viheriöt kutsuvat Suomen parhaalle Ysille. Ole golfkenttien sankari ja huuda hyvää!

Huutokauppaamme kaksi PuulaGolf -osaketta, jotka sisältävät pelioikeudet PuulaGolfin kentille. Huutokaupasta kertyneet tuotot lahjoitamme lyhentämättömänä Mieli ry:lle.

Huutokauppa avautuu 1.8. ja sulkeutuu 15.8. Osallistu huutokauppaan klikkaamalla valitsemaasi osaketta!

https://huutokaupat.com/2885990/puulagolf-a-osake-0009

Kenttäyhtiö pyytää osakasyritystä tai -yhteisöä nimeämään, kenellä on oikeus nimetä vieraita pelioikeuksien käyttäjäksi ja kenellä on pelioikeuksiin vain henkilökohtainen käyttöoikeus (esimerkiksi yrityksen / yhteisön henkilöstöluettelo). Peli oikeuksien hallinnoinnista ja käyttöoikeiden tunnistamisesta sovitaan kenttäyhtiön ja yrityksen/yhteisön kanssa. Edellä mainitut tiedot pyydetään nimeämään yhtiökokouskutsun yhteydessä lähetettävällä pyynnöllä. Mikäli kenttäyhtiö ei saa osakkaalta ilmoitusta määräaikaan mennessä, katsotaan osakkaan käyttävän pelioikeudet osakasreksiteriin ilmoitetun yrityksen /yhteisön vapaina pelioikeuksina. A-pelioikeuden vuosittaisen pelioikeusvastikkeen hinnoittelu määritetään hallituksen esittämän ja yhtiökokouksen hyväksymän hinnoittelun mukaisena. Vuosittainen pelioikeusvastike on maksettava vuosittain riippumatta siitä, käytetäänkö pelioikeutta.

A-pelioikeus sisältää kolme (3) pelioikeutta ja kolme (3) ääntä tai A2-pelioikeutena kaksi (2) pelioikeutta ja kaksi (2) ääntä. Pelioikeudet ovat yrityksen tai yhteisön käyttöön tarkoitettuja vapaita pelioikeuksia tai ne voidaan vaihtaa hallituksen esittämään ja yhtiökokouksen vahvistamaan pelioikeuslipukemäärään.

https://huutokaupat.com/2886047/puulagolf-c-osake-c96

C-osakkeella on yksi (1) pelioikeus ja yksi (1) ääni. Pelioikeus on joko yhdelle henkilölle vuodeksi nimettävä henkilökohtainen oikeus tai se voidaan vaihtaa hallituksen esittämään ja yhtiökokouksessa vahvistamaan pelioikeuslippumäärään.

Kenttäyhtiö pyytää osakkaita nimeämään osakkeen pelioikeuden käyttäjän tai ilmoittamaan ottavansa pelioikeuden pelioikeuslipukkeina yhtiökokouskutsun yhteydessä lähetettävällä pyynnöllä. Mikäli kenttäyhtiö ei saa osakkaalta ilmoitusta määräaikaan mennessä, katsotaan osakkaan käyttävän pelioikeuden osakasrekisteriin ilmoitetun osakkaan nimettynä pelioikeutena. C-osakkeen vuosittaisen pelioikeusvastike on maksettava vuosittain, riippumatta siitä, käytetäänkö pelioikeutta.

Osakkeiden omistajuuden muuttuessa uusi osakas ja osakkeiden nykyinen omistaja FH-Invest yhdessä laativat virallisen sopimuksen omistajuuden muutoksesta. Lisäksi uusi osakkeen omistaja on velvollinen tekemään verottajalle varallisuusveroilmoituksen. Ilmoituksesta tulee toimittaa kopio ja todiste (esim. kauppakirja) Puula Golf toimitusjohtajalle.

Osakkeenomistajan etuihin voit tutustua PuulaGolf sivuilta https://puulagolf.fi/puulagolf/osakkaan-edut/

Muuta huomioitavaa:

Vastikkeen maksamisesta yhtiölle on vastuussa se osakkeenomistaja, joka on osakasrekisteriin merkitty omistaa varsinaisen yhtiökokouksen aikana. Uusien osakkaiden kohdalla vastikkeen maksuvelvollisuutta voidaan porrastaa ostovuoden aikana ostoajankohdasta riippuen hallituksen esittämällä ja yhtiökokouksen hyväksymällä tavalla.

Mikäli vastiketta ei ole maksettu hallituksen määrittämänä ajankohtana, hallitus voi ottaa osakkeen tuottaman pelioikeudet hallintaansa enintään kolmeksi (3) vuodeksi ja vuokrata pelioikeudet enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuokrauksesta saatavasta korvauksesta vähennetään maksamatta oleva vastikkeet viivästyskorkoineen, hallintaan oton aikana erääntyvät vastikkeet sekä vuokrauksesta aiheutuvat kustannukset. Erotus peritään maksun laiminlyöneeltä osakkeenomistajalta ja vastaavasti ylijäävä osa tilitetään osakkeenomistajalle. Mikäli osakas maksaa kaikki erääntyneet maksunsa yhtiölle viivästyskorkoineen, osakas saa pelioikeutensa takaisin kutienkin siten, että mikäli pelioikeus on jo vuokrattu kuluvaksi pelikaudeksi, saa osakkeenomistaja pelioikeutensa takaisin vuokrakauden jälkeen.

Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kirjallisesti osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen, jonka osakkeenomistaja on ilmoittanut hallitukselle sekä julkaistaan yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään yksi (1) viikkoa ennen yhtiökokousta.