Toiminta-ajatus

FH Invest -yhtiön toiminnan lähtökohtana on tuottaa:

1

Hyvin suunniteltuja ja laadukkaasti rakennettuja asuntoja sekä vakituiseen että vapaa-ajan asumiseen asiakkaiden tarpeiden mukaan."

2

Hyvin suunniteltuja ja laadukkaasti rakennettuja erikoisasuntoja niitä tarvitseville asiakasryhmille."

3

Laadukkaita ja käytännöllisiä toimitiloja asiakkaiden tarpeiden mukaan joko ostettavaksi tai vuokrattavaksi."

4

Jalostaa ja saneerata kiinteistöjä ja rakennuksia uusiin käyttötarkoituksiin."

Näin yrityksemme toimivat

Kaikilla FH Invest -rakennuttajayhtiöön kuuluvilla yrityksillä, kuten asuntoja välittävällä FH Asunnoilla, on yhtenäiset arvot, toimintaperiaatteet ja strategia.

Arvot

Kannattavuus
Toiminta luo henkistä ja fyysistä pääomaa.

Kunnianhimo
Jokainen antaa oman parhaansa ja yrittää kehittyä.

Tavoitteellisuus
Toiminta on suunnitelmallista ja tavoite on kirkas.

Yhteishenki
Meillä jokainen on sitoutunut toimimaan yhtenäisenä joukkueena.

Periaatteet

TUOTAMME asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisia asuntoja laadusta tinkimättä.

HUOMIOIMME kaikki voimassa olevat määräykset niin laadusta kuin ekologisuudesta.

KÄYTÄMME vain ammattimaista henkilökuntaa ja tutkittuja, yleisesti hyväksyttyjä materiaaleja.

Strategia

YRITYKSEMME TOIMIVAT tarvittaessa laajalla maantieteellisellä alueella. Toimimme siellä, missä markkinatilanne, osaamisemme ja resurssimme antavat parhaan lopputuloksen niin asiakkaillemme kuin yrityksillemme.

YRITYSTEMME ON OLTAVA kaikissa toimissaan nopeita, ennakkoluulottomia ja tulevaisuuteen tähtääviä.

HENKILÖJOHTAMINEN TÄHTÄÄ pysyviin, pitkäaikaisiin työsuhteisiin ja siihen, että yrityksiimme hakeutuvat alan parhaimmat ammattilaiset.

FH Invest Oy:n historiaa

Rakennuttajayritys FH Invest Oy perustettiin Mikkelissä vuonna 2007.

Viskarin yrittäjäsuvun jäsenet olivat jo aiemmin perustaneet kiinteistöalalle mm. Itä-Suomen Asuntokeskus Oy LKV:n sekä Finnish Home Construction Oy:n (FH Rakentajat). Toimintojen jakamisella eri yhtiöihin haettiin tehokkuutta ja parempaa laatua.
Nykyään Itä-Suomen Asuntokeskus Oy LKV on fuusioitu FH Investiin.
FH Invest toimii itse kiinteistöjen kehittäjänä ja tytäryhtiö FH Rakentajat rakentaa suurimman osan kohteista.

FH Asunnot on vuonna 2020 julkaistu tuotemerkki ja brändi-nimike, joka kattaa FH Investin sekä FH Rakentajien toiminnan kaikki osa-alueet, aina suunnittelusta rakentamiseen ja asunnon luovutukseen saakka.
FH Asunnot välittää FH Investin rakennuttamia laadukkaita ja kestäviä kerros- ja rivitalokoteja.

Selkeä työnjako eri yhtiöiden välillä takaa uusien asuntojen tuotannossa laadun ja turvallisuuden aina tontin hankinnasta lopputarkastukseen ja kauppakirjaan.